Language Learning Creations by Crouch Children's Book Interactive Vocabulary Learning Games Creations by Crouch Language Learning English Learning Audio Files MP3s Main Page
social media How the Fox Got His Color on Facebook How the Fox Got His Color on YouTube mail to artist

ResourcesThe Dance of the Caterpillars
A Hernyók tánca

Dance of the Caterpillars

Translated By Andrew Sholtes

In the fall, when the moon is just right ...

Ősszel, amikor a hold tökéletes...

The deep throated croak of the toads goes “boom – boom - boom.”

A mėly hangú varangyos békák “bum-bum-bum”-ot bömbölnek

A sound, like that of a fiddle, drifts through the air… when the crickets rub their wings together.

Hegedüre emlékeztető zenét hoz a szél, amint a tücskök lábaikat dörzsölik össze,

Then the frogs begin to sing, ever so sweetly.

S a békák olyan édesen elkezdenek énekelni

Enchanted by the music and led by fairies...

mintha varázslatosan tündérek énekelnének...

The caterpillars gather in the garden, among the flowers and gnomes.

A hernyók összegyülnek a virágok és gnomok között a kertben
And there, they begin to dance. They wiggle and shake as fairies fly above them.

és ott, mig a tündérek szállnak felettük, a hernyók elkezdenek táncolni,

They dance under fallen leaves and on top of mushrooms.

Keringenek a lehullott levelek alatt és a gombák kalapján.

One behind the other, they “cha – cha – cha” up one side of the pagoda,

Egymás után csacsáznak, föl a pagada egyik oldalán,

over the top

át a tetején,

and down the other side.

S le a másik oldalon,