Language Learning Creations by Crouch Children's Book Interactive Vocabulary Learning Games Creations by Crouch Language Learning English Learning Audio Files MP3s Main Page
social media How the Fox Got His Color on Facebook How the Fox Got His Color on YouTube mail to artist

ResourcesHow the Fox Got His Color

Cáo đã nhận ra màu sắc của mình như thế nào

Bilingual Vietnamese How the Fox Got His Color

Translated by Dang Manh Kha

Trở về bầy đàn sau một thời gian dài, những con cáo tất nhiên đã từng mang màu lông trắng.

“Well, young lady,” my grandmother said with a very serious look on her face as she pulled the bread out of the oven, “Did you know the fox wasn’t always red?”
" Ồ, cháu gái nhỏ " Bà của tôi đã nói vậy với một ánh nhìn rất nghiêm trọng trên khuôn mặt bà, khi bà kéo bánh ra khỏi lò, " cháu có biết rằng không phải lúc nào con cáo cũng màu đỏ không?" 

I hopped up in a chair and got comfortable as I shook my head no. I knew grandmother was about to tell me another story.
Tôi nhảy lên 1 chiếc ghế, cảm thấy thoải mái và lắc đầu trong sự hoài nghi. Tôi biết bà tôi sắp sửa kể cho tôi nghe 1 câu chuyện tuyệt vời khác.

“Way back in long ago times, the fox was white. In fact there are still a few white ones,” Grandmother said as she seated herself beside me. 
“But,” she said, “way back then, they were all white.” "Trở về bầy đàn sau một thời gian dài, những con cáo tất nhiên đã từng mang màu lông trắng. Sự thật là chỉ còn một vài con mang bộ lông trắng mà thôi", " Bà đã kể như thế khi ngồi bên cạnh tôi. "Nhưng", bà cũng nói thêm, "nhưng chỉ một thời gian sau, tất cả chúng đều mang bộ lông trắng".

“Then one day, a little boy fox went out to play. His mother told him to be sure to keep his pretty white fur nice and clean.” “Now she knew,” Grandmother said, “that he wouldn’t because we all know little boys are full of mischief.”
" Sau đó một ngày, chú cáo con được ra ngoài để chơi đùa. Mẹ của chú đã căn dặn là phải giữ bộ lông thật tươi sáng và sạch sẽ" "Tại thời điểm này, cô ấy cũng đã biết" Bà kể, " rằng chú sẽ khong làm được, tại vì như chúng ta đã biết, những đứa trẻ luôn có đầy những trò nghịch ngợm"

He decided he was going to see how many things he could go over, under and through.
"Vậy là, từ khi Cáo con băng qua đồng cỏ. Nó quyết định rằng nó sẽ đếm lại bao nhiêu nơi nó đã đi qua."


Chú rất vui vì chú đã được nhảy, chạy xung quanh bãi cỏ và hoa

Well, the first thing he saw was a fence. It looked very tempting,” grandmother told me, “because the space between the wooden rails was pretty small.”
"Vâng, nơi đầu tiên mà nó thấy là một hàng rào. Cái hàng rào trông thật sự hấp dẫn." Bà kể tiếp. " Bởi vì những khoảng trống ở giữa các khe gỗ khá là nhỏ."

Grandmother giggled as she showed me how the little fox stretched out his neck to take off on the run.
Tôi thấy bà đã cười khúc khích khi kể làm thế nào một chú cáo con kéo dài cái cổ của nó lên mà chay.

“He had his tail straight out and just as he got to the fence, he tucked his little feet up close to his body and flew through the fence.” “He was pretty proud of himself,” grandmother said, “because he didn’t even bump his head.”
"Chú duỗi thẳng chiếc đuôi của mình ra ngay khi vừa đến hàng rào, chú cũng gập đôi bàn chân nhỏ đến gần cơ thể hơn rồi bay qua hàng rào." "Chú khá là tự hào về bản thân mình" Bà kể, " vì chú thậm chí chưa từng xóc chiếc đầu của mình"

“He was so excited that he jumped and ran and spun around in the grass and the flowers.”
"Chú rất vui vì chú đã được nhảy, chạy xung quanh bãi cỏ và hoa"

. “All of a sudden, he felt something bump his nose. He looked up just in time to see a butterfly flitting off.”
"Tất cả thật đột ngột, chú cảm thấy một thứ gì đó đụng vào mũi của mình. Chú nhìn quanh và trong thời gian (khoảnh khắc đó), một chú bướm vừa bay đi"

“Pretty soon, his nose started to tickle, and … A-CHOO, he sneezed.”
"Khá là sớm, cái mũi của mình (của anh ấy - it's rely on what subject) bắt đầu nhột nhạt (ngứa ngáy, khó chịu một cách buồn cười).... sau đó....A-xì! chú hắt hơi!"

“Well now, when he sneezed,” grandmother said, “a spray of yellow butterfly dust flew all around his head.”
"Cũng ngay bây giờ, khi chú hắt hơi, một làn bụi bay quay đầu của chú," Bà kể.