Language Learning Creations by Crouch Children's Book Interactive Vocabulary Learning Games Creations by Crouch Language Learning English Learning Audio Files MP3s Main Page
social media How the Fox Got His Color on Facebook How the Fox Got His Color on YouTube mail to artist

ResourcesThe Dance of the Caterpillars
झुस्लेकिराहरु को नाच

Bilingual Nepali-English Dance of the Caterpillars

Translated by Richa Pokhrel

In the fall, when the moon is just right….
शरदको बेला, जब चन्द्रमा एकदमै ठिक हुन्छिन् …..
deep throated croak of the toads goes “boom – boom - boom.”
गहिरो आवाजमा साना भ्यागुतोहरु बूम बूम बूम गर्न थाल्छन.
A sound, like that of a fiddle, drifts through the air… when the crickets rub their wings together.
सारंगीको आवाज झैँ हावामा बहन थाल्छ ,जब क्रिकेटहरुले आफ्नो पखेटाहरु रगडछन् .
Then the frogs begin to sing, ever so sweetly.
अनि भ्यागुताहरु एकदमै मीठा गीत गाउन थाल्छन् .
Enchanted by the music and led by fairies ….
परीहरु मन्त्रमुक्ध भएर धुनहरुको अगुवाई गर्छन्....
The caterpillars gather in the garden, among the flowers and gnomes.
झुशलेकिराहरु फूलबारीमा फुल र नोमको बिचमा भेला हुन्छन् .
And there, they begin to dance. They wiggle and shake as fairies fly above them.
जब परीहरु माथीबाट उड्नथाले उनीहरु हल्ली हल्ली नाच्न थाले .
They dance under fallen leaves and on top of mushrooms.
ऊनीहरु झरेको पातहरु मुनि अनि च्याउहरुको माथी नाच्न थाले.
One behind the other, they “cha – cha – cha” up one side of the pagoda,
पगोडाको माथी एक छेउमा एकको पछि अर्को बसेर चा चा चा गर्दै
over the top
माथि टुप्पोमा

and down the other side.
अनि अर्कोतिरबाट तल झरे.