Language Learning Creations by Crouch Children's Book Interactive Vocabulary Learning Games Creations by Crouch Language Learning English Learning Audio Files MP3s Main Page
social media How the Fox Got His Color on Facebook How the Fox Got His Color on YouTube mail to artist

Resources

How the Fox Got His Color
Díidigi Áhót’áágo Mą’ííłgai Danii’chii’

Bilingual Navajo-English How the Fox Got His Color

Translated by Elliot K Bryant

“Well young lady,” my grandmother said with a very serious look on her face as she pulled the bread out of the oven. “Did you know the fox wasn’t always red?”

“Shoo ‘ach’ik66h nilíini,” shimásání t’áá ‘aaníí bááh bii’ná’ákáhí hayiik33go ánáádí’ní.

Mą’iiłich'íí ei doo daalchíí’ da ńt’éé’ígíí nił beehozin?”

I hopped up in a chair and got comfortable as I shook my head no. I knew Grandmother was about to tell me another story.

Bikáá’’aazdáhi bikáá’dahdineedáágo áádóó sitsiits’iin niseełmas nda’ga’ dishníigo. Shimásání hane’ shił chíi’doo’ááłgo shił beehoozįįd.

“Way back in long ago times the fox was white. In fact there are still a few white ones,”
grandmother said as she seated herself beside me. “But, way back then they were all white.

“Ałk’id33’ mą’iiłichíí’ ei daalgai ńt’éé’. ‘Ahot’ee ndi łahgó ła’ t’aa daalgai łeh,”

shimásání ch’iidiníí’33goo shííghadi jineezdá. Ndi, ałk’id33’ daalgai ńt’éé’. honitah

Then one day, a little boy fox went out to play. His mother told him to be sure to keep his pretty white fur nice and clean. Now she knew he wouldn’t because we all know little boys are full of mischief.

‘Akohgo, hanááyiłkáágo, mą’iiłgai yázhi ‘ashkii lei’ tł’óó’di ndiine’. Bimá ei biyáazh haghaa’ nizhónígo łigaigo njít’i hodíiniid. ‘Akondi biyáazh doo ‘ahodooniił da jó mó mą’ii yázhi ‘ashiikʿ ayóó bee’adadilááh ei nihił beedahozin.

So, off the little fox went across the meadow. He decided he was going to see how many things he could go over, under, and through. The first thing he saw was a fence. It looked very tempting because the space between the wooden rails was pretty small.”

Akohgo, mą’iiłgai yazhi hootsogi tse’naa yaaltáál. Haala neel33’ keyah bikáágóó dahal-nígíí

baatis, biyaagi dóó bitą’ gone’ adeeshwoł ‘íiziizíí’. ‘Ach’ááh deezt’i’go jiiłtsá. Tsin naaniigo

‘adaaz’á bitą’ ahoołts’iísigo haz’ą’ bíná.