Language Learning Creations by Crouch Children's Book Interactive Vocabulary Learning Games Creations by Crouch Language Learning English Learning Audio Files MP3s Main Page
social media How the Fox Got His Color on Facebook How the Fox Got His Color on YouTube mail to artist

ResourcesAlphabet Alliteration
Saad Biké’kehgóó Ál’íní

Bilingual Navajo-English Alphabet Alliteration by Adele Marie Crouch

Translated by Elliot K. Bryant

Aunt Abby ate an apple.
‘Amá Abby bibilasáana yiyííy33’.

                   

                    Apple – bilasáana

Busy bees buzzed on the blooms.
Tsís’ná ndaalnishgo ch’il bílátah da’iitsoii bik’33d’ ts’iz==z diists’33’.


            Bee – tsís’ná

Chris caught Cathy’s cat.
Chris ei Cathy bimósí yiłdeesdéél.

            Cat - mósí

  Alphabet Alliteration

Dave’s dancing dog delighted Daisy.
Dave bilééchąą’í álzhishgo Daisy bił hóózhǫǫd.

            Dog – łééch’ąą’í

Ed’s elephant eats eggplant.
Ed bich99h yee ‘adilohii ayęęzhii yilt’ąą’í yiyá.

Elephant – bích99 yee ‘adilohii

Fred found four frogs on Friday.
Da’iiníísh Fred ch’ał díí’go yik’ineezt’33’.

Frog – ch’ał


Frog by Adele Marie Crouch

 

Gary grew green grapes.
Gary ch’il na’atł’o’ii tatl’idgo dinooltł’izhígíí yineest’3.
                                                                                            
            Grapes – ch’il na’atł’o’ii

Henry the Hippopotamus is happy.
Henry tééhoołtsódii nilinígíí bił hózh=.

            Hippopotamus - tééhoołtsódii